Hàng loạt cá chết trôi kín mặt hào giữa Thành Cổ Vinh - Nghệ An

Hàng loạt cá chết trôi kín mặt hào giữa Thành Cổ Vinh - Nghệ An
Đời sống - XH

[Mnewsvn.com] Nước trong kênh hào Thành Cổ Vinh (TP Vinh, Nghệ An) bất ngờ chuyển sang màu đen như mực làm cá tự nhiên chết hàng loạt đang khiến người dân sống xung quanh lo sợ.