Nam sinh bị dòng nước cuốn trôi khi xuống biển chơi

Nam sinh bị dòng nước cuốn trôi khi xuống biển chơi
Đời sống - XH

[Mnewsvn.com] Được nghỉ học, 3 học sinh rủ nhau xuống cảng Cửa Hội để chơi, bất ngờ một em rơi xuống dòng nước và bị nhấn chìm.