Tai nạn xe khách đèo Hải Vân: Thế mạng là có thật hay lại là ngày Tam Nương?

Tai nạn xe khách đèo Hải Vân: Thế mạng là có thật hay lại là ngày Tam Nương?
Đời sống - XH

[Mnewsvn.com] Các vụ tai nạn kinh hoàng liên tiếp xảy ra gần đây có sự trùng hợp là đều rơi vào ngày Tam Nương.