Chết cười với ‘bà trùm nhí’ nói chuyện hack não, MC Trấn Thành quay như chong chóng mà không nói lại được

Giải trí