Việt Hương bức xúc khi bị ghép mặt vào các phi tần trong Diên Hi Công Lược

Giải trí